KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Bugün ulaştığı güvenilirliği, yenilikçi, çağdaş ve kaliteli ürünlerini, bütçesine, sağlığına ve değişen zevklerine duyarlı olduğu tüketicisi ile buluşturmak üzere Hunca Kozmetik, Adnan Hunca tarafından 1957 yılında kurulmuştur.

Şirket Amaçları

Bir şirketin başarısı, orada çalışan kişilerin ortak amaçlara doğru gösterdikleri toplam çabanın ürünüdür. Bu amaçlar; gerçekci olmalı, organizasyonda herkes tarafından anlaşılmalı, organizasyonun temel karakter ve kişiliği yansıtmalıdır.

Verimlilik
Şirketimizin hedeflerine ulaşması için gereken kaynakları doğru yerde ve doğru  biçimde kullanmak.

Kar
Şirketimizin büyümesi ve öteki amaçlarına ulaşabilmesi için gereken kaynakları sağlayacak kadar kar etmek. Büyüme ve karlılık değer artışının şirket değer artışı ile dengeli olmasını sağlamak.

Müşteriler
Müşterilerimize değeri mümkün olduğu kadar yüksek ürün ve hizmet sunarak onların saygısını ve bağlılığını sağlamak ve korumak.

İlgi Alanları
Teknik, pazarlama ve üretim yeteneklerimizi kullanarak çalıştığımız alanda hem kar getirebilecek, hem de bir ihtiyaç karşılayabilecek yeni iş kollarına girmek.

Büyüme
Büyüme hızımızı; kar, gerçek müşteri talebini karşılayabilecek ürünler ve üretim/tedarik yeteneğimizle sınırlamak. Bu şartları sağlamak kaydı ile rakip ve pazar değerlerinin üzerine çıkmak.

Çalışanlarımız

Hunca’ da şirketin başarısında payı olanların bu başarı duygusunu paylaşmaları, verimlerine bağlı olarak iş güvenliklerinin sağlanması, kişisel tatmin duymalarının temini. Herkesin her işten sorumlu olduğunun var sayılması.    

Yönetim
İyi tanımlanmış hedeflere doğru yöneltirken, kişiye geniş bir özgürlük verip, inisiyatif ve yaratıcılığı desteklemek. İletişime dayanan açık bir yönetim tarzı göstermek. Bireysel hedeflerde tüm ekibin ve ekip hedeflerinin öncelikli olarak dikkate alınması.

Vatandaşlık
İş yaptığımız ülkemizde (/ülkelerde) ve çevrede, ekonomik ve toplumsal bir varlık olarak o çevreye görevlerimizi yerine getirmek.

Girişimciliğe Dönüş    
Şirketlerin gelişiminde üç ana evreye rastlanır. Birinci evre “girişimcilik”, ikinci evre “sistem ve reorganizasyon”, üçüncü evre ise “girişimciliğe dönüş” tür. Risk alan ve uzak görüşlü girişimciler, organizasyon eksikliğini zamanında görür ve profesyonel anlayışa geçerlerse, şirketin hayatiyetini sağlıklı sürdürürler. İşletme prensiplerini uygulayan işletme, risk alma ve teşebbüs ruhundan yoksunsa yok olmaya mahkumdur.