PAYLAŞILAN DEĞERLERİMİZ

Yaratılıcılık;
Organizasyonel sorunlar ve  fırsatlar karşısında farklı ve alışılmışın dışında çözümler üretme.

Liderlik;
Organizasyonel değerleri, birey ve grup hedefleri ve sistemleri etkileyerek arzu edilen bir gelecek (vizyon) yaratma ve buna ulaşma.

Güvenilirlilik;
Kurum olarak müşteriler nezdinde olumlu bir imaja sahip olma.

Başarı;
Başarı odaklılık, daha iyi iş çıkarma veya bir mükemmellik standardı ile beraber rekabet etme ile ilgilidir. Bu standart, bireyin kendi geçmiş performansı; bireyin kendi tarafından konulmuş iddialı hedefler; veya hatta hiçbir kimse tarafından yapılmamış yepyeni bir şey olabilir.

Açık iletişim;
Bireysel temaslarda ve grup içinde düşüncelerini etkin bir biçimde dile getirme, dili ve terminolojiyi dinleyici kitlenin ihtiyaç ve özelliklerine göre şekillendirme.

Etkinlik ve verimlilik;
Kaynakları doğru yerde ve doğru  biçimde kullanma.

Doğaya saygı;
İşletme ile verilen kararlarda müşteriler, paydaşlar ve çalışanlar haricindeki tarafları da düşünerek hareket etme, sosyal sorumluluk ilkelerini takip etme.

Takım çalışması;
İnsanlarla ortaklaşa çalışma niyeti göstermektedir. Takımındaki diğer üyelerin duygu ve düşümcelerine duyarlı davranmak ve takımın bir parçası olmaktır.