KALİTE YÖNETİMİ

Kalite Yolculuğu...
Dünya Kalitemizin Kokusunu Alıyor.

Hunca ISO 9001kalite belgesi alan ilk kozmetik üreticisidir. Bu özelliği de, kaliteye verdiği önemin en önemli göstergesidir. Hunca’da ISO 9001 serüveni resmi olarak 1996 yılında, Kalite departmanının kurulması ile başladı. Kaliteyi geliştirmek ve kontrol faaliyetlerini sistematik hale getirmek amaçlı başlayan çalışmalar sonraki aşamalarda, kurulan sistemin belgelendirilmesine yöneldi. Yaklaşık 1 (bir) yıllık yoğun bir çalışma neticesinde 1998 yılında belge alındı. Ancak sistemin devamlılığını sağlamak ve geliştirmek için çalışmalara devam edildi, halen edilmektedir. Kurulan sistemdeki ana tema “müşteri memnuniyeti” ve Hunca’dan sevk edilen her bir ürünün müşteriyi memnun edecek özelliklerde üretilmesidir. Sistem, bunun gerçekleşmesi için gereken koşulları ve şartları sunmaktadır. Kullanılan hammadde ve malzemelerin tedariklerinin yapıldığı tedarikçilerin seçiminden, firmaya, girişlerinde yapılacak kontroller, üretim koşulları, üretim sırasında ve sonrasında yapılacak kontroller, çalışanların eğitimi, depolama koşulları, çalışanların görev ve yetki tanımlamalarına kadar bir çok konu, üretilen ürünlerimizin müşteri memnuniyetini sağlaması için düzenlenmiştir. Hunca’da artık, müşterilerimize memnuniyet seviyelerinin üzerinde ürünler vermek için Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları başlatılmaktadır. Artık hedef, “Toplam Kalite Yönetimi”dir.

Kalite Kontrol
Hunca’da kalite kontrol 3 ana başlık altında uygulanmaktadır:
Giriş Kalite Kontrol: Depolarımıza giren her hammadde, her malzeme teknolojik olarak yeterli laboratuarlarımızda kontrol edilerek depolara alınır. Uygun bulunmayanlar kesinlikle kullanılmaz ve tedarikçisine iade edilir.
Proses Kontrol: Üretilen tüm ürünler önce likit halinde iken, daha sonra da doldurulurken yine kendi laboratuarlarımızda kontrol edilir.
Son Kontrol: Doldurulan tüm ürünler kutularına koyulmadan önce kontrol edilir. Ayrıca kendi laboratuarlarımızda üreme riski olana tüm ürün grupları ve hammaddeler farklı aşamalarda mikrobiyolik üreme testlerine tabi tutulurlar. Tüm bu test ve kontrollerin sonucunda problemsiz olan ürünleri müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.

Müşteri Şikayetleri
Ürünlerimiz konusunda olabilecek şikayetleri gerek 0 800 211 02 57 numaralı ücretsiz tüketici danışma hattından, gerekse diğer iletişim kanallarından alıyor ve müşterilerimize çok hızlı bir şekilde cevap veriyoruz.

Hunca'nın Kalite Politikası
Hunca Kozmetik Sanayi A.Ş.‘nin ana ilkesi ; “ Ürünlerimizle farklılık ve mutluluk hissettirmek ” dir. Bunun için; ürünlerimizin kalitesini sürekli olarak geliştirmeli, müşterilerimize, beğenilerini kazanacak yeni ürünler yaratmalıyız. Müşterilerimizin taleplerini zamanında, istenen özelliklerde ve en tatminkar koşullarda karşılamalıyız. Verimliliği yükselterek maliyetleri düşürmeli, böylece firmamıza ve müşterilerimize en yüksek faydayı sağlamalıyız. Üretim sistemimizi ve ürün kalitemizi sürekli geliştirmek için bilim ve teknolojiyi yakından takip etmeliyiz. Tedarikçilerimizden sağlayacağımız mal ve hizmetleri, karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde, düşük fiyat ve yüksek kalitede temin etmeliyiz. Çalıştığımız iç ve dış çevreyi korumalı ve kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanmalıyız. Kalite iyileştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamalıyız. Personel mutluluğunu ve motivasyonunu artırmalıyız. Bu ilkeleri tüm üretim ve hizmet birimlerimize benimsetip, gereklerini toplam kalite yönetim anlayışı çerçevesinde yerine getirmeliyiz. Birlikte gerçekleştireceğimiz ilkelerimiz için gereken her türlü destek yönetimimizce sağlanacaktır. Bu ilkelerin gerçekleştirilmesi Hunca çalışanlarının asli görevidir.