İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ

İnsan Kaynakları Vizyonumuz
Tüm çalışanlarımıza kendilerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri ve değerli hissedebilecekleri bir çalışma ortamı sunmak.

Hedefimiz
Yüksek performanslı kişileri şirketimiz bünyesine katmak, bu kişilerin gelişimlerini sağlamak ve şirketimiz bünyesinde tutmak yönünde politikaları gerçekleştirmek. Çalışanlarımıza adil ve eşit imkanlar sunmak. Çalışanlarımızın kariyer gelişimine destek vermek ve geleceğin Hunca üst düzey yöneticilerini yetiştirmek.

Temel Yönetsel Yetkinliklerimiz
Müşteri Odaklılık
Ekip Çalışması
Yenilikçilik / Değişime Açıklık
Sonuç Odaklılık
Problem Çözme / Analitik Yaklaşım
Liderlik
Planlama ve Organizasyon

Seçme ve Yerleştirme Sürecimiz
Öngörülen pozisyon için temel / yönetsel yetkinlik ve görev tanımının belirlenmesi doğrultusunda; Kariyer.net/Secret cv aracılığıyla, aranan kriterlere uygun adaylar belirlenir. Pozisyon için öngörülen yetkinlikteki adaylar ile insan kaynakları bölümümüz tarafından yetkinlik bazlı ön mülakat gerçekleştirilir. Pozisyon ve görev alacağı ekip için uygun olarak değerlendirilen adaylar için; ilgili departman yöneticisi ile tanıştırmak üzere 2. mülakat gerçekleştirilir. Olumlu olarak değerlendirilen adaya karar verilir.

Hunca’da Staj
Departmanların ihtiyaçları ve kadroları doğrultusunda, yaz dönemlerinde oluşturulan “Staj Programı” çerçevesinde staj başvurusunda bulunan adaylar arasından ihtiyaç duyulan yetkinlikte bulunan üniversite öğrencileri için staj imkanı sağlanır. Stajyerlerimiz yemek ve servis imkanlarımızdan faydalanmaktadır. “Staj Programı” çerçevesinde başarılı olarak değerlendirilen üniversite son sınıf öğrencileri boş kadrolarımız doğrultusunda öncelikli olarak değerlendirilir.

Kariyer Planlama
Şirketimizin; ana kariyer basamaklarındaki geçişler için yapılan değerlendirmelerde çalışanlarımızın deneyim, eğitim ve iş performans değerlendirmeleri baz alınmaktadır. Bunun yanı sıra; kategorisel bazda belirlenen uzmanlık, teknik ve satış alanları doğrultusunda alt kariyer basamak geçişleri de sağlanabilmektedir.

Performans Değerlendirme
Şirketimiz bünyesinde yapılmakta olan bireysel bazda performans değerlendirme sürecimiz, çalışanlarımızın işteki performansını ve geleceğe ilişkin gelişme potansiyelini belirlemeye yönelik, hedeflere ve yetkinliğe dayalı, iyileştirme ve geliştirme odaklı sistematik bir değerlendirmedir. Performans yönetim sistemimizden elde edilen veriler, kariyer yönetim sisteminin işletilmesine; yıllık bazda eğitim planlarının yapılmasına ve ücret yönetimine temel teşkil etmektedir. Mükemmel performansa götüren davranışlarla rol model olan ve aynı zamanda iş sonuçlarında sürekli başarıyı yakalayan tüm çalışanlarımız şirketimiz bünyesinde gelişmeye ve ilerlemeye adaydırlar. Bu amaçlar doğrultusunda I. ve II. dönemler halinde yılda iki defa çalışanlarımızın performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

Eğitim – Bireysel Gelişim
Hunca’da işe yeni başlayan her çalışanımız; işine, çalışma arkadaşlarına ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla bir oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Ayrıca her yıl uygulanan performans değerlendirme sistemi sayesinde tüm çalışanların davranışsal ve teknik yetkinlikleri ve yıllık hedeflere ulaşma dereceleri değerlendirilerek eğitim ihtiyaçları tespit edilir. Bu ihtiyaçların giderilmesi ve sürekli gelişimin sağlanabilmesi için, yıllık olarak hazırlanan planlar doğrultusunda şirket içi ve şirket dışı eğitim programları gerçekleştirilir.

Sosyal Faaliyetler
Şirketimiz, çalışanları için Piknik Organizasyonları, Yılbaşı Partisi, Yaza Merhaba partileri periyodik olarak çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir.

Kariyer Olanakları
Hunca Ailesi’ne sizde katılmak istiyorsanız iş başvurularınızı internet üzerinden huncahr@hunca.com.tr adresine yapabilir veya www.kariyer.net üzerinden mevcut pozisyonlar için online başvuruda bulunabilirsiniz.